Login Register

article in the preparation .... On this page you should focus the best place on the web.

Articles > Symulacja Medyczna >Organizacje i Konferencje > PTSM Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej

Moderator section

Source links

more...

Videos

Projekt PTSM 2 SimOlympics w Belfast

more...

PTSM Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej

Celami  Stowarzyszenia, są:

  1. Rozwijanie, propagowanie i tworzenie inicjatyw, programów, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie symulacji medycznej,
  2. Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności i nowoczesnych standardów nauczania przy pomocy symulacji medycznej,
  3. Wspieranie i tworzenie działań zmierzających w kierunku realizacji programów promujących ratowanie życia, ochronę zdrowia i edukację medyczną,
  4. Integracja środowiska medycznego oraz instytucji związanych z nauczaniem.

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //