Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Medical Simulation > Polish Medical Simulation Centers

Polish Medical Simulation Centers

KATOWICE

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (w organizacji)
ul. Medyków 8b
40-752 Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

Kontakt z administracją centrum
Iwona Sroga, Kierownik CDiSM  

-------------------------------
SUWAŁKI

Laboratorium Symulacji Medycznych
16-400 Suwałki
ul. Innowacyjna 1
 
Strona internetowa : www.medicalsimulation.pl

---------------------------------
WARSZAWA:

Centrum Symulacji Medycznych 
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
ul. Banacha 1a 
02-097 Warszawa 
e-mail: csm(at)wum.edu.pl

-----------------------------------
GDAŃŚK

Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

kierownik: doc Tomasz Zdrojewski 

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk 

-----------------------------------
POZNAN
Ziemowit Gólski 
Piotr Ziemak 

Medical Simulation Center
Poznan University of Medical Sciences
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
www.medsim.ump.edu.pl 
-----------------------------------
OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Anna Grzyb, 
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn

Pani Aleksandra Głutysz-Wojnicka

-----------------------------------
Rzeszów
Pani Dorota Ozga Dorota, 
 
--------------------------------------
WROCŁAW

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

kier. mgr. Wojciech Frontczak, 
Dział Projektów Europejskich
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
------------------------------------------------------
Łódż

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4

-----------------------------------------------------------
SZCZECIN

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji - mgr inż. Robert Ulass
70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1

-------------------------------------------------
BYDGOSZCZ


Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza 
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
prodziekan Wydziału Lekarskiegodr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska

----------------------------------------
BIAŁYSTOK

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński


Wydział Nauk o Zdrowiu  
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
prof. dr hab. med. Jerzy Robert  Ładny

ul. Szpitalna 37
15-295 Białystok
 

Rating comment: 0/0

Ziemowit

2014-02-05 | 13:44

zniknął tekst artykułu

Comment rating: 0/0

// // // //