Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Edukacja, informacje i portale medyczne >Ratownictwo Medyczne > Kardiowersja

Moderator section

Source links

more...

Videos

Kardiowersja elektryczna

more...

Kardiowersja

Kardiowersja jest metodą przywracania zatokowego rytmu serca.
Zabieg  pozwalający na przywróceniu prawidłowego rytmu serca u chorych z napadowymi tachyarytmiami pochodzenia  komorowego  i  nadkomorowego. Rozróżnia się kardiowersję farmakologiczną i elektryczną.
 

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //