Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Sprzęt i produkcja symulacji medycznej >Producenci > BAYER Polska sp.z o.o.

Moderator section

Source links

more...

Videos

BAYER Polska sp.z o.o.

Bayer to międzynarodowa firma działająca w sektorze farmacji (leki, preparaty, szczepionki), środków ochrony roślin i wysokospecjalistycznych materiałów. Nasze produkty i usługi przynoszą ludziom korzyści oraz służą poprawie jakości ich życia. Jednocześnie chcemy tworzyć wartość przez innowację, wzrost i zapewnienie wysokiej zyskowności.

Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel. (+48 22) 5723500
Fax: (+48 22) 5723555

Zgłoszenia działań niepożądanych
W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub wady jakościowej produktu prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą lub z Departamentem Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub z Działem Medycznym firmy Bayer pod nr tel. (22) 572 3 846, 602 294 377, 668 227 990 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy i w godzinach przed 9.00 oraz po 17.00 prosimy o kontakt pod numerami (22) 572 35 00, 602 294 377, 668 227 990 .    
 
Działanie niepożądane można również zgłosić na kilka sposobów 
drogą mailową: dsiciomspoland@bayer.com  
(adres tylko w celu zgłaszania 
działań niepożądanych)
za pomocą formularza elektronicznego (tutaj lub link w kolumnie po prawej stronie)
bądź listownie 
(kliknij tutaj by pobrać formularz)
na adres:
Dział Medyczny
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa 

Rating comment: 2/1

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //