Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Sprzęt i produkcja symulacji medycznej >Software, Aplikacje, oprogramowanie > Spectator Simulation Center Suite

Moderator section

Source links

more...

Videos

Spectator Simulation Center Suite

"Spectator Simulation Center Suite", to kompleksowe oprogramowanie dla Centrum Symulacji bazujące na unikalnej technice nagrywania. Zapewnia  liczne narzędzia do prowadzenia efektywnych zajęć i zarządzania zasobami, w tym:
 
  • wszystkie funkcje --> Rejestratora zdarzeń w symulacji  
  • planowanie scenariuszy i debriefingów
  • zarządzanie studentami i użytkownikami,
  • planowanie kursów i wykładów,
  • zarządzanie salami,
  • zarządzanie zasobami,
  • zapis  list kontrolnych oraz danych  behawioralnych,
  • udostępnienie nagrań określonym użytkownikom,
  • dostęp do nagrań poprzez internet.
Bez ograniczeń

Spectator nie narzuca żadnego limitu liczby rejestrowanych sygnałów (wideo, monitora, audio).
Zapis odbywa się niezależnie dla każdego sygnału, przy zachowaniu oryginalnej rozdzielczości i przy czasowej synchronizacji. Podczas omówienia (debrifing) nagrania mogą zostać odtworzone w dowolnej liczbie, kolejności i rozmiarze.

Łatwe udostępnianie nagrań

Spectator nagrywa każdy sygnał źródłowy z osobna i zapisuje go jako pojedynczy plik. Pliki te znajdują się w jednym katalogu  i mogą zostać rozpowszechniane on-line za pomocą darmowego klienta do odtwarzania nagrań i przeglądane na innych komputerach bez utraty zakresu i jakości.

Skalowalność

Nasz system pozwala na  późniejsze rozbudowanie, nie ma zatem problemu, jeśli chcą Państwo rozpocząć jedynie z wersją podstawową.
Jeśli w przyszłości zechcą Państwo nagrywać więcej sygnałów i  monitorować więcej pomieszczeń,  wystarczy podłączyć dodatkowy moduł i zintegrować go z systemem. Wymiana istniejącego sprzętu nie jest wymagana.

Możliwości własnej rozbudowy

Dla indywidualnej rozbudowy i dostosowania systemu do własnych specyficznych potrzeb udostępniliśmy  "Applikation Programming Interface" (API), dzięki któremu użytkownicy mogą implementować własne moduły i integrować je w system.

Podstawowe dane:
* polski interfejs
* dla OS Windows 7 i wyższych
* regularne aktualizacje

Referencje

Mayo Clinic (Rochester), Brigham and Women’s Hospital (Boston), RWTH (Aachen) Medizintechnik, Niemiecka Bundeswehra (Psychologia marynarki i wojska lotnicze), US Navy (Naval Submarine Medical Research Laboratory), norweskie wojska lotnicze, armia francuska,

--------------------------------------------
BIOBSERVE GmbH  • Siegburger Str. 35 • 53757 Sankt Augustin • Niemcy

Tel.: 02241 - 3974200 • Fax: 02241 - 3974299 • www.biobserve.com • info@biobserve.com
 

Rating comment: 0/0

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //