Login Register

article in the preparation .... On this page you should focus the best place on the web.

Articles > others > Next Generation Internet, NGI Poznan meeting with European Commision 08.06.2017

Next Generation Internet, NGI Poznan meeting with European Commision 08.06.2017

Place of meeting: PCSS Poznań, Jana Pawła II 10, nowe centrum 11-15:30

W czwartek 08.06.2017 odbyło się spotkanie z bardzo miłymi otwartymi przedstawicielami Komisji Europejeskiej w temacie Next Genaration Internet NGI lub jakkolwiek by nazwać przyszłą infrastrukturę informatyczną, którą Europa chce utworzyć w najbliższej kilkuletniej przyszłości. Przedstawiciele, osoby, trzeba podkreślić były nieprzeciętnie miłe i radosne.

Po krótkim wstępie do tematu NGI trwającym około pół godziny, gdzie prowadzącymi byli: GeorgiosTselentis i Nicole Muessingmann (European Commision), zaprezentowało się przy okazji kilka firm i urząd miasta Poznania.

Później odbyły się  ponad godzinne (3x 20 min.) zamienne warsztaty w trzech grupach z osobami wspierającymi prace komisji:

Reserch: Nicole Muessingmann, (European Commision)
Civil Society: Maria Chiara Campodonico (Martel Inovate)
Startups: Richard Stevens (IDC)

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty gdyż to właśnie dzięki nim zostały uwolnione pokłady rozmaitych pomysłów jak NGI "ugryźć". Wszyscy uczestnicy brali udział w kazdym warsztacie po 20 minut i wyrażali swoje pomysły warte uuwzględnienia w pracach European Commision nad NGI:

1. Important Technologies and themes for NGI
2. Who are the most important stackeholders
3. What are the most propable businnesmodels

Pause i Lunch.
Podczas przerw serwowano ciasteczka i placki oraz liczne mieszane z mięsem i nabiałem kanapki, herbatę kawę i wodę w butelkach. Po za pociętymi plasterkami cytryny do herbaty nie podano soków owocowych ani nie uwzględniono uczestników o wegańskich czy witariańskich nawykach. Brak jakiejkolwiek nieprzetworzonej żywności. W świetle już wieloletnich wyników badań naukowych czy zeszłorocznej zmiany piramidy odżywiania IŻiŻ jest to wielkie zaniedbanie i świadczy o tendencyjności organizatora imprezy - z pewnością niezamierzonej. 
W perspektywie spotkania ta niezamierzona tendencyjność pokazuje jak mocno jesteśmy jako społeczeństwo od wpływami kultury, tradycji i nawyków żywieniowych co prawdopodobnie przenosi się na sposób myślenia i tworzące się koncepcje w temacie NGI - odległe od statystyk, faktów i oczekiwanej rzeczywistości informatycznej.

Po spotkaniu organizator zapewnił uczestnikom niezapomniane wrażenia podczas prezentacji laboratoriów i serwerowni PCSS Poznań.
---------------------------------------------------------------------------------
Komentarz Z. Gólski, uczestnik spotkania z 08.06.2017

Podejcie KE do tematu uważam, że było uszyte na miarę. Otwartość prowadzonych warsztatów umożliwiała zabranie głosu każdemu uczestnikowi. Fakt organizacji spotkania w PCSS pokrywa się z usytuowaniem projektu w przestrzeni gospodarki ale z oczywistych powodów może być postrzegany jako jednostronny. Technologie IT są tworzone w podobnych PCSS ośrodkach ale większościowymi odbiorcami NGI będą zwykli ludzie. Dlatego osobiście mam nadzieję, że takie spotkania w temacie NGI są i będą przez KE również organizowane w najróżnieszych środowiskach.

Next Generation Internet - background
Temat NGI to temat rzeka. To wyzwanie dla człowieka, którego zainicjowanie postawiła sobie Europa. Jednocześnie wszyscy chyba czujemy, że czas coś z Internetem zrobić. Oczekujemy z chęcią jakiś zmian. Niepokoją nas tez różne zjawiska do czego Internet bywa używany. Minęło 20 lat Internetu a 90% użytkownikom wciąż internet służy miłemu spędzaniu czasu i co ważne również nauce i poszerzaniu świadomości - co się dzieje mimowolnie.
Szczególnie skok w świadomości ludzkości jest głównym owocem ostatnich dwóch dekad Internetu. Może jeszcze nie wiele wiemy na co miałoby się to praktycznie przydac, słyszeliśmy jednak o wielu dziwnych sprawach, które nas nie zajmują ale w innych częściach globu mają swoje nawet wielotysięczne rzesze zwolenników.

Podsumowując krótko, z perspektywy NGI, dzisiejszy użytkownik Internetu jest jego czytelnikiem. Jeśli już coś tworzy "trwałego" to albo jest zatrudniony albo jest specjalistą, dla którego ze środowiska sieci uczynił źródło utrzymania. Serwisy społecznościowe mają ogromny potencjał twórczy jednak praktycznie mamy tam do czynienia z przemiałem treści, informacji, często o zabarwieniu emocjonalnym i znaczeniu osobistym. To co się jeszcze nie dzieje to tworzenie ruchu i treści kontentu merytorycznego (mający istotny wpływ na wzrost świadomości, wiedzy i gospodarki) na poziomie udziału przynajmniej 50% wszystkich użytkowników sieci.

NGI czy first human tool
Istnieją na świecie środki i metody jak sprostać problemom. Są osoby, wolontariusze i specjaliści , którzy mogliby się spotkać online i wymienić poglądy, informacje i zasoby. Ale brakuje wspólnego narzędzia komunikacji. Dzisiaj jest tak, że kiedy już się spotkają wreszcie, to dyskutują, wymieniają informacje i znajdują rozwiązania (nawet małej części problemu) ale z powodu braku podstawowego narzędzia nie mogą określić (dla innych) przynajmniej kierunku dalszych poczynań.

Mamy wiedzę w internecie ale nie posiadamy narzędzia, które ją uwiarygodni, pomoże w jej zrozumieniu, dostosuje do naszych możliwości oraz wesprze w jej zastosowaniu. Na koniec narzędzie powinno utworzyć raport aby jego ponowne użycie było o stopień efektywniejsze.
Dlatego bardziej brakuje narzędzia niż środowiska jakim miałoby być NGI.


Od czego zacząć?
Podejćie KE jest w porządku, wyraźnie wspomniano, że projekt jest otwarty, nie mają określonych celów ani od czego zaczną, przynajmniej tak oficjalnie.
Pytanie jednak ma głębsze znaczenie. W ciągu 18 lat pracy nad podobną strukturą doszedłem do wniosku, że po pierwsze należy TO zacząć. Rozpocząć formalnie projekt z realnymi ludźmi. Gdziekolwiek i z kim kolwiek zachowjuąc całkowitą przejrzystość, otwartość i być gotowym na skalowalność projektu.

Na początek może to być istniejący projekt o odpowiednich walorach (jest ich w internecie wiele) lub niewielka aplikacja wykonana w ciągu 2-3 miesięcy.

Cel czy kierunek NGI?
Z pewnością powinno się badać i planować kierunek rozwoju NGI. Określanie celów to stawianie barier, które kiedyś przyszłe pokolenia będą ograniczały. Określenie kierunku dotyczy spraw o które powinniśmy zadbać i takich które powinnismy świadomie unikać, nie rozwijać. Przykładem jest większy nacisk na planowanie przyszłości i teraźniejsze działanie NGI oraz niskie zaangażowanie w badania i analizę historycznych, politycznych, czy ekonomicznych faktów.

Jaki kierunek?
Pierwszy kierunek wyznaczają aktualne problemy czy niewiedza społeczna chociaż badania naukowe już dawno udowoniły stan faktyczny lub aktualny a ciągle pokutują przyzwyczajenia, nawyki, tradycja, kultura, które hamują postęp.
Następnym kierunkiem są oczekiwania postępu w związku z aktualnymi potrzebami, tymi zwykłymi sprawami w urzędach, rodzinach, szkołach, transporcie, komunikacji grup zawodowych itd.

Jaki pęd zmian?
wszystkie działania i narzędzia wynikające z NGI powinny zachować cechę zrównoważonego rozwóju społeczeństwa. Jest to żelazna reguła gwarantująca minimum strat różnych grup społecznych w związku z wprowadzanymi zmianami przez inne grupy czy środowiska.

 cdn...---
Autorem tekstu w tym bloku jest Ziemowit Gólski, kóry w latach 1998-2016 intensywnie i na miarę swoich ograniczonych możliwości zajmował się "tematem NGI" rozwijając z ponad 100 osób taką koncepcję. Z tego czasu powstało ponad 1000 stron opisowych, ponad 300 slajdów prezentacji, 3 prototypy on-line, kilkanaście kalkulacji, kilkadziesiąt schematów, kilka biznesplanów, audytów, ekspertyza prawna, firma i stowarzyszenie  i wiele innych inicjatyw, poprzez które starano się zrealizować ideę NGI. 

Zakłada się, że autor posiada wiedzę wynikającą z kilkunastu lat studiowania i obserwacji tematu NGI oraz jego 30 letniej nieco urozmaiconej pracy zawodowej. Od platformy wiertniczej, pracy w USA i Niemczech, poprzez własne działalności, pracę w reklamie, drukarniach i innych firmach, korporacji i na uczelni, razem około 30 zawodów i więcej miejsc pracy. Z reguły czas pracy nie przekraczał kilku miesięcy do 1,5 roku po za aktualną pracą w uczelni gdzie minął już 6 rok.

cdn..zg

Rating comment: 0/0

// // // //