Login Register

artykuł w przygotowaniu....

Articles > Edukacja, informacje i portale medyczne > Symulacja Medyczna w Edukacji

Moderator section

Source links

more...

Videos

Przykładowe zajęcia w Centrum Symulacji 700 m2 - Loma Linda University

more...

Symulacja Medyczna w Edukacji

..." Tradycyjny, obowiązujący dotychczas model szkolenia w medycynie opiera się na zasadzie „mistrz-uczeń” i polega na nauce na pacjentach wg starej zasady: „zobacz, zrób, naucz następnego”. Zmiana dotychczasowych zasad organizacji pracy w szpitalach powoduje rozerwanie więzi pomiędzy szkolącymi a szkolonymi. Aby sprostać zaistniałej sytuacji konieczne jest wprowadzenie nowego modelu kształcenia.

Wprowadzenie kilka lat temu zaawansowanych technik symulacyjnych do szkolenia pilotów zaowocowało radykalnym ograniczeniem incydentów i katastrof lotniczych i stało się bodźcem dla wprowadzenia podobnych metod do edukacji medycznej. Dzięki temu po raz pierwszy w historii edukacji medycznej uczący się uzyskali sposobność ćwiczenia w realistycznych, ale równocześnie bezpiecznych warunkach. Nowej generacji symulatory pacjenta zbudowane na bazie skomputeryzowanych robotów–manekinów oferują niezwykłe możliwości uzyskania biegłości klinicznej bez niebezpieczeństwa spowodowania powikłań. Symulacja jest treningiem i metodą edukacji opartą na sprzężeniu zwrotnym, w trakcie której uczący ćwiczy w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych.artykuł w przygotowaniu...." (żródło: csm.wum.edu.pl)

Rating comment: 3/1

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //