Login Register

artykuł pokazowy - wykonany zgodnie z konwencją portalu

Articles > Sprzęt i produkcja symulacji medycznej >Osprzęt towarzyszący > Stetoskop (artykuł prawidłowy)

Moderator section

Source links

more...

Videos

stethoscopes - which should you buy?

more...

Stetoskop (artykuł prawidłowy)

W Stetoskop to przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania symulatora pacjenta, wzajemnego osłuchiwania się studentów oraz do osłuchiwania standaryzowanego pacjenta (pacjenta aktora). W praktyce stosuje się najczęściej stetoskopy membranowe

W symulacji medycznej stetoskop to podstawowe narzędzie studenta medycyny.
Zazwyczaj stetoskop stanowi wyposażenie pomieszczenia symulacji, student zatem musi wpaść na pomysł jego użycia aby osłuchać symulator pacjenta.

Niektóre zaawansowane symulatory pacjenta (np: Simman 3G firmy Laerdal) wymagają włączenia specjalnej funkcji (ascultate lungs/heart) na czas osłuchiwania. W manekinie wyłącza się wtenczas chłodzenie (wentylator) procesora - przez 30 sekund, które inaczej byłoby słyszalne przez stetoskop. Jednocześnie w przebiegu scenariusza czynność ta jest automatycznie zaznaczana na osi czasu. Tylko instruktor może zauważyć, że studenci osuchują pacjenta, więc  to instruktor uruchamia tę czynność. W póżniejszym debriefingu wiadomo zatem, że osłuchiwanie stetoskopem w ogóle nastąpiło.

Stetoskopy udostepniane w centrum symulacji powinny być przed użyciem odkażone, przetarte płynem dezynfekującym. Ponad to stetoskopy z centrum symulacji się zuzywają  znacznie szybciej niż te osobiste gdyż przechodzą z rąk do rąk.

Najtańsze stetoskopy wahają się w cenie ok. 20 zł.

PYTANIE:

Z jakich elementów funkcjolanlnych składa się stetoskop?

ODP:

Oliwka, lira, przewód i głowica z membraną.

--------------------------------
Artykuł pokazowy: wykonany zgodnie z konwecją portalu. Informacje zawarte w tekcie opisowym dotyczą: zastosowania, zakupów, serwisu, naprawy itp. - nie dotyczą historii i encyklopedycznej wiedzy.

Bibliografia poniższa służy jako przykład jej formatowania i nie odnosi sie do w.w. tekstu.
--------------------------------

Bibliografia:
  1. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, opublikowane na stronie Towarzystwa
  2. 1 Trusz-Gluza M.: Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. W: Szczeklik A., red.: Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T. 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2005
  3.  Flisiak R., Szechiński J.: Choroby odkleszczowe: borelioza z Lyme. W: Szczeklik A., red.: Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T. 2. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2006
  4. Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji. Kraków, 2010. www.prc.krakow.pl

Rating comment: 3/1

User section

Source links

Gallery

Videos

// // // //